Quyết định

Mô tả tài liệu tải về Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến ...(8/4/2021 2:34:03 PM) Quyết định về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh ...(7/3/2018 7:53:10 AM) Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 cho các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND ...(7/3/2018 7:49:34 AM) Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù ...(7/3/2018 7:48:15 AM) Quyết định số 73/2007/QĐ-UB Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ ...(12/7/2012 4:50:28 PM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3