Dịch vụ lưu trú

Nhà khách Xổ số Quảng Bình

     Cơ sở 1:        + Địa chỉ:       1A Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

               + Điện thoại:    0232. 3853 358; DĐ: 0914 311 273

                    + Email:         nhakhachxosoquangbinh@gmail.com

 

Picture 037.jpg

Picture 042.jpg

Picture 043.jpg

Cơ sở 2:  + Địa chỉ: 151 Trương Pháp - TP Đồng Hới - Quảng Bình (Biển Nhật Lệ)

                 + Điện thoại: 0232 3835 845; DĐ: 0914 311 273.

                  + Email: nhakhachxosoquangbinh@gmail.com

Anh chinh thuc.JPG

 

VIEW-151.JPG

VIEW1-151.JPG

LETAN-151.JPG

P2-151.JPG

P3-151.JPG

P22-151.JPG

P32-151.JPG

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3