Quyết định

Mô tả tài liệu tải về Quyết định ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay(7/30/2021 11:09:14 AM) Quyết định ban hành thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số biết kết quả ngay(7/30/2021 11:06:38 AM) Quyết định về việc ban hành Quy định trả thưởng và lưu trữ vé xổ số trúng thưởng(7/30/2021 11:04:11 AM) Quyết định ban hành Nội quy Hội trường quay số mở thưởng(7/30/2021 11:02:20 AM) Quyết định về việc ban hành quy định thu hồi kiểm soát và xác định trúng thưởng vé xổ số ...(7/30/2021 10:54:18 AM) Quyết định về việc ban hành quy chế thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số bán không ...(7/30/2021 10:50:25 AM) Quyết định về việc sửa đỗi, bổ sung một số điều của quyết định số 111-QĐ-XSKT ngày 24-04-2020 của Công ...(7/30/2021 10:48:41 AM) Quyết định về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số Lô tô(7/30/2021 10:45:47 AM) Quyết định về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng vé Xổ số Truyền thống(7/30/2021 10:43:21 AM) Quyết định về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số Truyền thống(7/30/2021 10:41:13 AM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3