TRUYỀN TRỰC TIẾP VÀO 17H15 THỨ 5 HÀNG TUẦN
 
Tên giải
Giải tám
 
 
 
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
 
Giải năm
 
 
 
 
 
 
Giải tư
Giải ba
 
 
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
 
 
ĐẶC BIỆT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:06/06/2024
 
Tên giải
Ký hiệu : QB23
Giải tám
 
 
 
 
53
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
990
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
4086
2953
6625
 
 
Giải năm
 
 
 
 
1128
 
 
 
Giải tư
 
93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
Giải ba
 
 
 
81924
34899
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
52675
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
22060
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
033997
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:30/05/2024
 
Tên giải
Ký hiệu : QB22
Giải tám
 
 
 
 
58
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
321
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
9291
0270
1862
 
 
Giải năm
 
 
 
 
1589
 
 
 
Giải tư
 
64552
28620
74029
63065
48133
13244
09830
Giải ba
 
 
 
12231
97185
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
02029
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
41291
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
929844
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:23/05/2024
 
Tên giải
Ký hiệu : QB21
Giải tám
 
 
 
 
43
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
465
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
6296
2806
8918
 
 
Giải năm
 
 
 
 
0892
 
 
 
Giải tư
 
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
Giải ba
 
 
 
87663
27331
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
84043
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
83963
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
052696
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:16/05/2024
 
Tên giải
Ký hiệu : QB20
Giải tám
 
 
 
 
53
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
868
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
9249
8649
5274
 
 
Giải năm
 
 
 
 
1492
 
 
 
Giải tư
 
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
Giải ba
 
 
 
61783
14335
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
71855
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
37910
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
843919
 
 
 
 
 
 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3