Sản xuất bao bì Carton

Nhà máy sản xuất bao bì Carton

Địa chỉ:       Khu Công nghiệp Tây Bắc - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại:  0232 3837 997

Fax:             0232 3837 997

Picture 073.jpg

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3