Dịch vụ lưu trú

Nhà khách Xổ số Quảng Bình

        + Địa chỉ:       1A Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình

        + Điện thoại:    0232. 3853 358; DĐ: 0914 311 273

        + Email:         nhakhachxosoquangbinh@gmail.com

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3