Tin khác

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

12/20/2023 12:17:37 PM

(QBĐT) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh xác định việc đồng hành cùng DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh (SXKD), nâng cao hiệu quả hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ. Do đó, năm 2023 mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy Khối DN tỉnh, các cấp ủy đảng cơ sở đã lãnh đạo và phối hợp với lãnh đạo DN nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực đẩy mạnh SXKD, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của DN.

Để lãnh đạo các DN trực thuộc thực hiện nhiệm vụ SXKD, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Khối DN đã bám sát nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 để ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tích cực, chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối và các cấp ủy đảng trực thuộc chọn những vấn đề trọng tâm, quan trọng, kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ và từng DN.

Các DN trong khối tích cực đẩy mạnh hoạt động SXKD, nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; từng bước khắc phục khó khăn, chủ động tái cơ cấu, sắp xếp lại ngành nghề SXKD, tăng cường công tác quản lý, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành. Các lĩnh vực then chốt được tập trung, giảm thiểu tình trạng đầu tư dàn trải; tập trung nguồn vốn SXKD vào những mặt hàng, dịch vụ có lợi thế của DN.

Hoạt động an sinh xã hội luôn được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quan tâm thực hiện.Hoạt động an sinh xã hội luôn được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quan tâm thực hiện.

 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình có địa bàn kinh doanh trải dài trên 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đảng bộ công ty hiện có 65 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc. Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy công ty đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục đổi mới chiến lược kinh doanh nhằm thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới. Nhờ vậy, đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động xổ số kiến thiết duy trì đà tăng trưởng nhanh và bền vững, đạt mức cao nhất từ trước tới nay, với doanh thu trên 320 tỷ đồng, bằng 113,9% so với năm 2022; nộp ngân sách 70 tỷ đồng, đạt 148,9% kế hoạch tỉnh giao, tăng 20 tỷ đồng so với  năm 2022.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty chia sẻ, để có được kết quả đó, đối với thị trường ngoại tỉnh, Đảng ủy đã phân công, bố trí các cán bộ, đảng viên có uy tín và dày dạn kinh nghiệm trực tiếp phụ trách, quản lý các thị trường lớn, trọng yếu; lãnh đạo công ty chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kinh doanh phù hợp nhằm duy trì, giữ vững thị trường vé xổ số truyền thống.

Đối với thị trường nội tỉnh, Đảng ủy lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề; tăng cường công tác quản lý, phát triển mạng lưới đại lý; tạo các cơ chế khuyến khích, động viên đại lý; đồng thời kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo dựng môi trường bán vé bình đẳng, minh bạch…

Đến nay, Đảng bộ Khối DN tỉnh có 60 tổ chức cơ sở đảng với gần 3.000 đảng viên. Hầu hết các tổ chức đảng trong Đảng bộ khối thể hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với lãnh đạo DN chỉ đạo, lãnh đạo đảng viên, người lao động đẩy mạnh hoạt động SXKD, giúp DN hoạt động ổn định, phát triển.

 

 

 

 

Năm 2023, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối DN tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ X để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Do đó, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tổng công ty giao.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ra nghị quyết để lãnh đạo nhiệm vụ SXKD. Bộ máy cán bộ được kiện toàn; đổi mới công tác tổ chức sản xuất; ban hành các nội quy, quy chế nội bộ; phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đến từng tập thể, cá nhân; triển khai các cơ chế, chính sách sát đúng với yêu cầu thực tiễn... Vì vậy, với khối lượng công việc rất lớn nhưng đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao. Kết quả SXKD luôn đạt và vượt kế hoạch giao. Đời sống và việc làm của người lao động bảo đảm ổn định.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của các DN trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD. Năm 2023, tổng doanh thu của các DN toàn khối ước đạt 14.533 tỷ đồng, nhiều đơn vị đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; tổng số vốn đầu tư mở rộng SXKD là trên 1.210 tỷ đồng.

Bưu điện tỉnh ra quân tuyên tuyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.Bưu điện tỉnh ra quân tuyên tuyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

 

Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Quang Ánh cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ SXKD, thời gian tới, Đảng ủy, BTV Đảng ủy khối sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong DN; triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII). Các tổ chức đảng trong DN nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tập trung chỉ đạo và triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng...

Cùng với việc đồng hành, nắm bắt những khó khăn của DN, Đảng ủy, BTV Đảng ủy khối tập trung chú trọng phối hợp với các sở, ngành tìm những giải pháp kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho DN phát triển theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Đảng ủy, BTV Đảng ủy khối cũng tăng cường lãnh đạo các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo DN tổ chức SXKD đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm chi phí, mở rộng quy mô nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Các DN cần thực hiện cơ cấu lại ngành nghề, sắp xếp bộ máy quản lý, hoạt động SXKD phù hợp; tăng cường thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đẩy nhanh chuyển đổi số và thương mại điện tử trong công tác quản lý và hoạt động SXKD gắn với bảo vệ môi trường. Từ đó, tạo nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động; khẳng định vị thế của các DN chủ lực, đóng góp thu ngân sách tỉnh của các DN trong khối ngày càng tăng, bền vững.

https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202312/gan-cong-tac-xay-dung-dang-voi-nhiem-vu-san-xuat-kinh-doanh-2214523/

 

Lê Mai

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2797

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3