Quyết định

Quyết định về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2018-2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình

7/3/2018 7:53:10 AM

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3