Quyết định

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 đối với người quản lý tại các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

7/3/2018 7:48:15 AM

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3