Quyết định

Mô tả tài liệu tải về Quyết định về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số Lô tô.(11/21/2016 9:34:44 AM) Quyết định về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số Biết kết quả ngay.(11/21/2016 9:34:17 AM) Quyết định về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số Truyền thống.(11/21/2016 9:33:28 AM) Quyết định về việc ban hành thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống(11/21/2016 9:32:50 AM) Quyết định về việc ban hành thể lệ quay số mở thưởng vé xổ số biết kết quả ngay(11/21/2016 9:31:45 AM) Quyết định về việc ban hành Quy chế thu hồi, lưu trữ và thanh hủy vé xổ số bán ...(11/21/2016 9:28:24 AM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3