Xổ số truyền thống

Mẫu vé

 
                                  
 

Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé xổ số truyền thống loại 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng

 

STT Cơ cấu Tham chiếu Giá trị
1
2
01 giải ĐẶC BIỆT
09 giải PHỤ ĐẶC BIỆT
(6 số)   trúng
(5 số)   trúng
2.000.000.000 đ
50.000.000 đ
3 10 giải NHẤT (5 số) mỗi giải  30.000.000 đ
4 10 giải NHÌ (5 số) mỗi giải  15.000.000 đ
5 20 giải BA (5 số) mỗi giải  10.000.000 đ
6 70 giải TƯ (5 số) mỗi giải 3.000.000 đ
7 100 giải NĂM (4 số) mỗi giải 1.000.000 đ
8 300 giải SÁU (4 số) mỗi giải 400.000 đ
9 1.000 giải BẢY (3 số) mỗi giải 200.000 đ
10 10.000 giải TÁM (2 số) mỗi giải 100.000 đ
11 45 giải KHUYẾN KHÍCH mỗi giải 6.000.000 đ
 
Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc Biệt.
Giải khuyến khích: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc Biệt (ngoại trừ giải phụ Đặc Biệt)
 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3