Xổ số truyền thống

Mẫu vé

ve 6 so (3 to nam ngang).jpg
Ve 6 so (3 to cheo).jpg
                                  

Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé xổ số truyền thống loại 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng

STTCơ cấuTham chiếuGiá trị
1
2
01 giải ĐẶC BIỆT
09 giải PHỤ ĐẶC BIỆT
(6 số)   trúng
(5 số)   trúng
1.500.000.000 đ
100.000.000 đ
310 giải NHẤT(5 số) mỗi giải 40.000.000 đ
410 giải NHÌ(5 số) mỗi giải 10.000.000 đ
520 giải BA(5 số) mỗi giải 5.000.000 đ
670 giải TƯ(5 số) mỗi giải2.500.000 đ
7100 giải NĂM(4 số) mỗi giải1.000.000 đ
8300 giải SÁU(4 số) mỗi giải500.000 đ
91.000 giải BẢY(3 số) mỗi giải250.000 đ
1010.000 giải TÁM(2 số) mỗi giải100.000 đ
1145 giải KHUYẾN KHÍCHmỗi giải7.000.000 đ

Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc Biệt.
Giải khuyến khích: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc Biệt (ngoại trừ giải phụ Đặc Biệt)


Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3