Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức công ty

sodo8.jpg

 

 

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3