TRUYỀN TRỰC TIẾP VÀO 17H15 THỨ 5 HÀNG TUẦN
 
Tên giải
Giải tám
 
 
 
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
 
Giải năm
 
 
 
 
 
 
Giải tư
Giải ba
 
 
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
 
 
ĐẶC BIỆT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:15/10/2020
 
Tên giải
Ký hiệu : QB42
Giải tám
 
 
 
 
06
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
601
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
9348
6853
4976
 
 
Giải năm
 
 
 
 
5962
 
 
 
Giải tư
 
80515
88471
04246
43159
51029
93578
20139
Giải ba
 
 
 
79641
02682
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
58115
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
41440
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
597319
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:08/10/2020
 
Tên giải
Ký hiệu : QB41
Giải tám
 
 
 
 
49
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
076
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
8106
3989
1306
 
 
Giải năm
 
 
 
 
5333
 
 
 
Giải tư
 
68278
98584
72879
23570
82821
03322
16920
Giải ba
 
 
 
92959
78131
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
55140
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
45464
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
834316
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:01/10/2020
 
Tên giải
Ký hiệu : QB40
Giải tám
 
 
 
 
84
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
606
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
0177
9635
0091
 
 
Giải năm
 
 
 
 
8761
 
 
 
Giải tư
 
67174
01076
79229
44370
82767
11606
79825
Giải ba
 
 
 
35540
33929
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
12488
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
58645
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
380530
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:24/09/2020
 
Tên giải
Ký hiệu : QB39
Giải tám
 
 
 
 
28
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
951
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
3951
4132
8265
 
 
Giải năm
 
 
 
 
0977
 
 
 
Giải tư
 
39141
91057
09846
41511
67373
97636
14425
Giải ba
 
 
 
58629
94445
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
11211
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
22127
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
677067
 
 
 
 
 
 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3