TRUYỀN TRỰC TIẾP VÀO 17H15 THỨ 5 HÀNG TUẦN
 
Tên giải
Giải tám
 
 
 
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
 
Giải năm
 
 
 
 
 
 
Giải tư
Giải ba
 
 
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
 
 
ĐẶC BIỆT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:12/09/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB37
Giải tám
 
 
 
 
73
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
354
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
7897
8567
6845
 
 
Giải năm
 
 
 
 
6586
 
 
 
Giải tư
 
86460
97047
62619
76414
75151
36722
53765
Giải ba
 
 
 
82171
46117
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
32055
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
03207
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
716591
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:05/09/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB36
Giải tám
 
 
 
 
62
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
628
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
6179
7915
0862
 
 
Giải năm
 
 
 
 
0150
 
 
 
Giải tư
 
86848
16501
69060
39784
35678
49215
11065
Giải ba
 
 
 
29500
82593
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
35883
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
90716
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
396099
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:29/08/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB35
Giải tám
 
 
 
 
20
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
942
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
8185
0118
4376
 
 
Giải năm
 
 
 
 
8995
 
 
 
Giải tư
 
13695
33802
83998
21172
00504
45501
28638
Giải ba
 
 
 
78249
89894
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
18770
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
88124
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
237596
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:22/08/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB34
Giải tám
 
 
 
 
64
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
547
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
7394
3949
0926
 
 
Giải năm
 
 
 
 
6759
 
 
 
Giải tư
 
98732
42399
52380
36666
97376
41992
18249
Giải ba
 
 
 
76708
77721
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
95661
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
78115
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
904880
 
 
 
 
 
 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3