TRUYỀN TRỰC TIẾP VÀO 17H15 THỨ 5 HÀNG TUẦN
 
Tên giải
Giải tám
 
 
 
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
 
Giải năm
 
 
 
 
 
 
Giải tư
Giải ba
 
 
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
 
 
ĐẶC BIỆT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:07/03/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB10
Giải tám
 
 
 
 
91
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
180
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
5424
4566
9225
 
 
Giải năm
 
 
 
 
8014
 
 
 
Giải tư
 
30292
24197
17989
06821
21155
50605
77007
Giải ba
 
 
 
22490
45015
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
66285
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
44245
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
326701
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:28/02/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB09
Giải tám
 
 
 
 
22
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
228
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
5782
8002
3113
 
 
Giải năm
 
 
 
 
2853
 
 
 
Giải tư
 
26563
53907
50581
98439
61232
47712
54151
Giải ba
 
 
 
41018
30781
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
44807
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
64269
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
330334
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:21/02/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB08
Giải tám
 
 
 
 
25
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
166
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
5371
9195
2880
 
 
Giải năm
 
 
 
 
7488
 
 
 
Giải tư
 
20460
79132
14465
71387
90790
02692
02354
Giải ba
 
 
 
88737
86781
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
30126
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
48928
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
081633
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY:14/02/2019
 
Tên giải
Ký hiệu : QB07
Giải tám
 
 
 
 
90
 
 
 
Giải bảy
 
 
 
 
609
 
 
 
Giải sáu
 
 
 
5657
1948
1491
 
 
Giải năm
 
 
 
 
1899
 
 
 
Giải tư
 
38204
82301
58007
33461
26063
35618
79309
Giải ba
 
 
 
22257
15300
 
 
Giải nhì
 
 
 
 
76432
 
 
 
Giải nhất
 
 
 
 
58816
 
 
 
Đặc biệt
 
 
 
 
982632
 
 
 
 
 
 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3