Sản xuất bao bì Carton

Nhà máy sản xuất bao bì Carton

Địa chỉ:       Khu Công nghiệp Tây Bắc - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại:  0232 3837 997

Fax:             0232 3837 997

Picture 073.jpg

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3

Giá vàng 9999
Đơn vị tính: triệu đồng/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
( Nguồn: Sacombank )

Ngoại tệ
( Nguồn: eximbank )