Quyết định

Quyết định về việc ban hành quy chế thu hồi, lưu trữ và tiêu hủy vé xổ số bán không hết, cuống hoặc phần lưu vé lô tô

7/30/2021 10:50:25 AM

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2412

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3