Những thành tích của đơn vị trong những năm vừa qua

3/18/2013 2:29:18 PM

Những thành tích của đơn vị trong những năm vừa qua.

HCLĐ hang III- tap the.jpg
Huân chương Lao Động Hạng 3
 
HCLĐ hang III- ca nhan.jpg
 
 
BK2003-11.jpg
 

BK2003-21.jpg


BK2004-11.jpg


BK2004-21.jpg


BK20061.jpg


BK20081.jpg


BK20091.jpg


BK20101.jpg


BKCdoan20061.jpg


BKTTg2006-Cty1.jpg


BKTTg2006-GD1.jpg
 

Don vi van hoa 2006-2007-Co.jpg


Don vi van hoa 2008-2009-Co.jpg