Chương trình "Bánh chưng xanh - Vì người nghèo"

1/13/2023 8:19:43 AM

Từ ngày 10 - 11/01/2023, Chi đoàn Công ty tham gia Chương trình "Bánh chưng xanh - Vì người nghèo" của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch và trao tặng số tiền 08 triệu đồng.