Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng 2016

Mô tả tài liệu tải về Báo cáo quỹ tiền lương 2016(2/16/2017 3:29:15 PM)
Chọn trang

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3

Giá vàng 9999
Đơn vị tính: triệu đồng/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
( Nguồn: Sacombank )

Ngoại tệ
( Nguồn: eximbank )