Xổ số truyền thống

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030

5/12/2017 9:35:59 AM

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7961

Các Tin đã đăng

  Kết quả ngày 06 - 04 - 2017 5/12/2017 9:34:52 AM
  Kết quả ngày 30 - 03 - 2017 5/12/2017 9:32:27 AM
  Kết quả ngày 23 - 03 - 2017 5/12/2017 9:31:24 AM
  Kết quả ngày 16 - 03 - 2017 5/12/2017 9:30:22 AM
  Kết quả ngày 09 - 03 - 2017 5/12/2017 9:29:23 AM
  Kết quả ngày 02 - 03 - 2017 5/12/2017 9:28:28 AM
  Kết quả ngày 23 - 02 - 2017 5/12/2017 9:27:10 AM
  Kết quả ngày 16 - 02 - 2017 5/12/2017 9:26:16 AM
  Kết quả ngày 09 - 02 - 2017 5/12/2017 9:25:00 AM
  Kết quả ngày 02 - 02 - 2017 5/12/2017 9:08:25 AM

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3