Quyết định

Quyết định về việc sửa đỗi, bổ sung một số điều của quyết định số 111-QĐ-XSKT ngày 24-04-2020 của Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Bình ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số Lô tô

7/30/2021 10:48:41 AM

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3