Quyết định

Quyết định phe duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 đối với người quản lý tại các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

7/3/2018 7:48:15 AM

Những tệp tin đính kèm:

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4487

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3