Tin khác

“Phát huy truyền thống đoàn kết, toàn ngành Tài chính cần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”

8/26/2013 9:24:29 AM

Đó là lời nhắn gửi của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại buổi đến thăm và làm việc tại Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) sáng 23/8. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Vạn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số Uỷ ban của Quốc hội cùng các đồng chí Lãn

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước cần nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Chúc mừng những thành tích mà cán bộ, nhân viên ngành Tài chính đạt được trong 68 năm qua, Chủ tịch vui mừng nhận thấy ngành Tài chính đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành Tài chính. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới toàn ngành tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò trụ cột của nền tài chính quốc gia, đồng thời vừa đảm bảo ngân sách quốc gia, vừa tăng cường huy động các nguồn vốn, vừa tiếp tục hiện đại hóa ngành đáp ứng yêu cầu phát triển để phát triển đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đánh giá quá trình 23 năm xây dựng và phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước, theo Chủ tịch Quốc hội, Kho bạc Nhà nước đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia thông qua việc tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước. Kho bạc Nhà nước đã tổ chức huy động một lượng vốn lớn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển; cung ấp thông tin kịp thời, chính xách tình hình thu, chi ngân sách nhà nước phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tài chính nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động, đảm bảo phù hợp hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ và phát huy truyền thống 68 năm qua. Chủ tịch cũng đề nghị tập thể, cán bộ, công chức ngành Tài chính nói chung và Kho bạc Nhà nước nói riêng tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính luôn đánh giá cao về hoạt động của KBNN và luôn tin tưởng hệ thống KBNN sẽ luôn nỗ lực, phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao. Bộ Tài chính cũng rất vinh dự, tự hào khi hệ thống KBNN được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức KBNN trong giai đoạn tới phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội để ngành Tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng đề nghị Kho bạc Nhà nước và Bộ Tài chính sớm có phương án để kiến nghị Quốc hội bổ sung cơ chế phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan, đặc biệt là giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngân quỹ; đề nghị đưa vấn đề tổng kế toán nhà nước vào Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ cùng với ngành Thuế, Hải quan thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, qua đó thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hệ thống KBNN trong thời gian tới. Theo đó, KBNN với mục tiêu tập trung nhanh, đầy đủ mọi nguồn thu vào NSNN, KBNN sẽ không ngừng cải tiến quy trình, hình thức thu nộp nhằm đảm bảo tập trung đầy đủ, hạch toán kịp thời, chính xác số thu cho các cấp ngân sách. Đối với nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà cho biết, hiện nay, mỗi năm KBNN thực hiện kiểm soát chi NSNN hàng trăm ngàn tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi đã ngăn chặn và từ chối thanh toán nhiều khoản chi chưa đúng chế độ với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, giúp cho công tác quản lý sử dụng NSNN đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy tăng trường kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội. KBNN thực hiện quản lý, điều hành ngân quỹ tập trung thống nhất trong toàn hệ thống, luôn đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả mọi khoản chi của NSNN. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Chú trọng nghiên cứu hoàn thiện chế độ kế toán NSNN và các hoạt động nghiệp vụ để phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời tình hình thu, chi NSNN; cung cấp kịp thời các thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN.

Về mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà thay mặt Kho bạc Nhà nước quyết tâm xây dựng toàn hệ thống phát triển theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 với đại diện lãnh đạo KBNN

 

Sau đây là một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và làm việc tại KBNN

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm quan Phòng Truyền thống KBNN

 

 

Chủ tịch đặc biệt quan tâm đến quá trình xây dựng và phát triển hệ thống KBNN

 

 

Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính và 23 năm ngày thành lập KBNN:
Kho bạc Nhà nước Việt Nam, tiếp nối truyền thống. Phát triển bền vững hướng tới tương lai.
Dân càng giàu, Nước càng mạnh thì Kho bạc Nhà nước càng phát triển.
Chúc các thế hệ cán bộ Kho bạc Nhà nước Đoàn kết và Thành công !”

Chủ tịch Quốc hội ghi lưu bút tại Sổ vàng truyền thống KBNN

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 tại Phòng Truyền thống KBNN

 

 

Bài và ảnh: DTH

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4727

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

 

Số cần dò:

Chọn ngày: ...

Lễ đón nhận HCLĐ hạng 3